середу, 15 лютого 2017 р.

вівторок, 14 лютого 2017 р.


Особистісно орієнтоване навчання в початковій школі

У північних народів є простий і мудрий афоризм: «Якщо подарувати людині одну рибину,вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, вона буде сита два дні. А якщо навчити ловити рибу, вона буде сита все життя.» Так і в навчанні, скільки б не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання та розвитку. Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи базові знання учням в школі, треба навчити дітей вчитися упродовж життя, використовувати здобуті знання у практичному житті.
Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Тому орієнтиром змісту освіти є розвиток особистості.
Кожна людина, кожна дитина неповторна. Як зробити так аби ця неповторність стала найціннішим її скарбом, щоб кожна дитина знайшла своє місце у житті, відчула що ми її любимо, не можемо обійтись без неї? Завдання вчителя початкової школи  – допомогти кожній індивідуальності у самореалізації через особистісно зорієнтоване навчання та виховання, що в свою чергу є компонентом педагогічної ідеї В.О.Сухомлинського – ідеї гуманізації школи.
Ключовими словами особистісно орієнтованої технології освіти є:
                    Розвиток
                    Особистість
                    Самостійність
                    Творчість
                    Свобода
                    індивідуальність
Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання центром якого є особистість дитини,її самобутність, самоцінність. Визнання учня головною фігурою всього освітнього процесу можна досягти, навчаючи особистісно орієнтовано.

понеділок, 13 лютого 2017 р.

ВІДДІЛ ОСВІТИ ОБУХІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ГРИГОРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ

 Удосконалення виразного читання молодших школярів Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Кучми Лесі Анатоліївни 2016 Зміст 

Вступ…………………………………………………………………....3-5
 I. Науково – теоретичне обґрунтування……………………………..6-10
 II. Пріоритетні напрямки реалізації досвіду………………………..11-28 . Висновок……………………………………………………………..29-30 . 
Використані джерела………………………………………………….31 . 
Додатки 
Додаток 1 Дидактичні ігри на уроках читання у 1 класі……………………….33-37
 Додаток 2 Таблиці «Читаємо самі», Шульте, Лезера……………………………38-41
 Додаток 3 Вправи на розширення кута зору………………………..42-47
 Додаток 4 Ігри та вправи для розвитку зорового, мовного таслухового аналізаторів ……………………………………………..48-49
 Додаток 5 Тексти на вироблення догадки……………………………50-52 
Додаток 6 Завдання для покращення швидкості читання…………..53-58 
Додаток 7 Вправи на удосконалення навичок читання……………..57-67
 Додаток 8 Творчі завдання на уроках читання……………………...68-77
 Додаток 9 Конспект уроку літературного читання в 2 класі «Скринька Українських казок. Українська народна казка «Колобок»»……………………………………………………………..78-85
 Додаток 10 Конспект уроку позакласного читання з інтеграцією предметів: музичне мистецтво, трудове навчання «Весна іде – красу несе.» у 2 класі…………………………………..86-112 
Додаток 11 Конспект особистісно орієнтованого уроку з літературного читання у 3 класі «Казки українських письменників. Лариса …….Письменна «ЯкзажуривсявеселийКазкар»»……………113-126 
Додаток 12 Виховний захід у 1 класі «Моя рідна і соборна Україно, я - твоя мала частина»…………………………………………….127-141

 Читання - це віконце в світ, найважливіший інструмент навчання, воно має бути вільним, швидким – лише тоді цей інструмент буде готовий до дії.
 В. О. Сухомлинський 
Вступ 
 Зміни в суспільстві ставлять нові вимоги до людини. Соціально успішною є особистість, яка хоче і прагне вчитися протягом всього життя, вміє знаходити інформацію, працювати з нею. Сприймати, осмислювати, аналізувати, класифікувати, власні думки, творити, різнобічно розвиватись. А це можливо за необхідної умови – здатності працювати, навчатися самостійно. Розвиток новітніх технологій потребує набагато кращого вміння читати, ніж раніше. Це пов’язано з тим, що в останні десятиріччя стрімко зростає обсяг інформації, яку необхідно засвоїти для успішної подальшої життєдіяльності. А це, в свою чергу, потребує збільшення темпу читання, швидкості розуміння і прийняття рішення. По закінченню школи людина продовжує здобувати знання самостійно. На перше місце уже виходить якість сформованості комунікативних вмінь, серед яких не останнє місце посідає вміння працювати з книгою, узагальнювати, систематизувати, аналізувати певну інформацію. Читання є основою освіти і самоосвіти, навичкою «уміння вчитися» протягом усього життя. Читання - невичерпне джерело знань духовного, емоційного, розумового розвитку людини. Тому навчання дітей читати, формування в них стійкого інтересу до цього виду діяльності було і залишається важливим завданням початкової школи. У Державному стандарті початкової загальної освіти підкреслюється, що у процесі навчання відбувається становлення читача, що здатний до самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток, формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються почуття, виховується потреба у систематичному читанні. Питання, як навчити читати дітей швидко і правильно, виразно і свідомо, як зробити так, щоб сам процес читання був приємним, а не приносив розчарування, цікавило мене з перших днів моєї педагогічної діяльності. Вирішення цієї проблеми неможливе без майстерності, якою має володіти педагог. Щоб не тільки підтримувати інтерес дитини до читання, але й розвивати його на кожному уроці, спонукає мене до постійного педагогічного пошуку, ознайомлення із сучасними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом.